Sự kiện tháng 7 – 2021

SÂN CHƠI MỚI DÀNH CHO TÁC GIẢ - HỌA SĨ VIỆT!!! Cơ hội để giới thiệu tác phẩm truyện chữ và truyện tranh tâm huyết của bạn đến NXB Nhật và độc giả Việt Nam.  I/ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA + Độ tuổi tham gia: không giới hạn  + Số lượng tác phẩm: Không giới...
!

Ads

Bạn đang chặn quảng cáo!!!

Hãy ủng hộ tác giả/họa sĩ bằng cách bỏ chặn quảng cáo trên trình duyệt của các bạn.

Lợi nhuận thu được từ quảng cáo sẽ được chuyển đến tác giả/họa sĩ mà bạn yêu thích.