HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THÔNG TIN NHẬN ỦNG HỘ (DONATE)

Sau khi đăng ký tài khoảng Tác giả/Họa sĩ và được phê duyệt thành công. Các bạn thực hiện các bước sau đây để cập nhật thông tin nhận Donate.

  1. Đăng nhập tài khoản
  2. Sau khi đăng nhập, vào phần: “Cài đặt người dùng” như hình sau:
  3. Tiếp tục vào mục: “Thông tin nhận ủng hộ”
  4. Chọn các phương thức thanh toán mà bạn có để người đọc có thể gửi ủng hộ khi có nhu cầu.
  5. Bấm vào “Cập nhật” để lưu toàn bộ thông tin. Vậy là xong.
  6. Bắt đầu đăng truyện thôi!