ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DÀNH CHO BẠN ĐỌC

Khi sử dụng nền tảng này, người dùng được coi như đã đồng ý với các điều khoản sau. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, bạn có thể không sử dùng nền tảng.

  1. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

 Nếu người dùng là trẻ vị thành niên, bạn chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp như cha mẹ hoặc người giám hộ.

 Người dùng cần tự chứng minh bản thân đủ độ tuổi để đọc một số tác phẩm. Trong trường hợp cố tình đăng tải hay tìm đọc những tác phẩm không phù hợp lứa tuổi, mọi trách nhiệm thuộc về người dùng.

 

  1. DỊCH VỤ TRUYỆN.WEBSITE CUNG CẤP

 Thông qua nền tảng này, truyen.website cung cấp cho người dùng các dịch vụ:

 A/ Đăng tải tác phẩm truyện tranh và truyện chữ

 + Truyện tranh do người dùng đăng tải bao gồm hình ảnh, nội dung chữ, dữ liệu đi kèm.

+ Truyện chữ do người dùng đăng tải bao gồm nội dung chữ, dữ liệu đi kèm.

 B/ Nền tảng đọc

 Người dùng với mục đích đọc được sử dụng dịch vụ này miễn phí từ Tháng 7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

 C/ Hỗ trợ thương thảo bản quyền

 Đối với các tác phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường Việt Nam và Nhật Bản, BQT sẽ hỗ trợ để giúp họa sĩ và tác giả ra mắt tác phẩm.

 

  1. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỌC

a/ Quyền lợi

+ Người dùng là độc giả có quyền đọc các tác phẩm trên nền tảng mà không bị thu phí theo ngày, tháng hay năm. 

+ Đối với các tác phẩm được đánh dấu miễn phí, độc giả sẽ không tốn bất kì khoản chi phí nào khi đọc. Đối với các tác phẩm cần mở khóa để xem, độc giả sẽ chỉ tốn đúng mức phí được quy định rõ để mở và không bị phụ thu thêm khoản phí khác (như thuế, chi phí phát sinh,…). 

b/ Trách nhiệm 

+ Độc giả cần tuân thủ các quy định đọc của nền tảng bao gồm: không tự ý đăng tải lại các tác phẩm trên các nền tảng khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tác giả – Họa sĩ.  

+ Khi mở khóa các tác phẩm, Độc giả chỉ có quyền đọc, ngoài ra không có bất kỳ quyền hạn khác với tác phẩm gồm: lưu giữ, dịch thuật, chỉnh sửa, sao chép,… Trường hợp phát hiện vi phạm, Độc giả có thể bị xử lý theo pháp luật. 

+ Độc giả không được phép thương mại hóa tác phẩm với mọi hình thức. Bao gồm phóng tác từ tác phẩm gốc, sử dụng hình ảnh tác phẩm để bán như fan-art,… Trong trường hợp Độc giả muốn sử dụng lại nội dung hoặc hình ảnh tác phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả – họa sĩ hoặc thông qua truyện.website tại địa chỉ email: hotro@truyen.website

 

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUYỆN.WEBSITE

  1. QUYỀN LỢI CỦA TRUYỆN.WEBSITE

truyen.website hoạt động chủ yếu dựa vào lợi nhuận đến từ quảng cáo. Vì vậy, truyện.website được toàn quyền quyết định vị trí, kích thước, mật độ, nội dung quảng cáo trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Tất cả mọi doanh thu từ quảng cáo đều thuộc về truyện.website

  1. TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ VỚI TRƯỜNG HỢP VI PHẠM 

Đối với các trường hợp được xác định đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định, truyện.website sẽ có các hướng giải quyết như sau mà không cần thông qua một văn bản thông báo nào. 

A/ Đối với vi phạm điều khoản sử dụng

+ Xóa tất cả hoặc một phần thông tin của người dùng trên dịch vụ tùy theo mức độ vi phạm. 

+ Cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng hoặc các bên liên quan khi có khả năng phát sinh kiện tụng. 

+ Tạm dừng hoặc hủy đăng ký của người dùng vi phạm. 

+ Người dùng vi phạm sẽ không được quyền yêu cầu truyen.website bồi thường bất kì thiệt hại nào. 

B/ Các trường hợp dừng cung cấp dịch vụ ngoài trường hợp vi phạm điều khoản sử dụng

Trong các trường hợp sau, truyen.website có thể dừng tạm thời hoặc vĩnh viễn dịch vụ mà không cần thông báo trước đến người dùng. truyen.website sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân người dùng hoặc bên thứ ba nào do ngừng cung cấp dịch vụ này, bất kể lý do là gì.

+ Trong khi thực hiện bảo trì, kiểm tra hoặc cập nhật hệ thống liên quan đến dịch vụ. 

+ Trong trường hợp cung cấp dịch vụ gặp khó khăn vì nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh,… 

+ Trong trường hợp người dùng bị mất kết nối với nền tảng do các vấn đề về mạng, đường dây liên lạc, mà nền tảng vẫn hoạt động bình thường. 

+ Trong trường hợp truyen.website đánh giá không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ. 

 

  1. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA TRUYỆN.WEBSITE

Trong thời gian phát triển nền tảng này, truyện.website chắc chắn phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý. Dưới đây là những trường hợp nằm ngoài trách nhiệm và chúng tôi từ chối đền bù với bất kỳ lí do gì. 

1/ Các thiệt hại do người dùng là Độc giả gây ra. 

2/ Các trường hợp vi phạm mới chưa được cập nhật trong quy định của truyen.website. 

3/ Các trường hợp tự ý giao dịch với bên thứ ba không thông qua truyen.website. 

4/ Các trường hợp người dùng sử dụng nền tảng với mục đích lừa đảo. 

5/ Các trường hợp tranh chấp giữa Tác giả – Họa sĩ với nhau hoặc với người dùng hoặc với đơn vị không phải là đối tác của truyen.website. 

 

  1. CÁC THAY ĐỔI TRONG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

truyen.website có thể thay đổi, thêm, xóa một phần hay tất cả nội dung dịch vụ mà không cần thông báo với người dùng. 

Nếu xét thấy cần thiết, chúng tôi có thể thay đổi thỏa thuận bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của người dùng. 

Các điều khoản đã thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày truyen.website đưa ra quy định. Trong trường hợp không được chỉ định thời gian, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực vào thời điểm được đăng trên nền tảng. 

Khi sử dụng dịch vụ này sau khi có thay đổi điều khoản, bạn được xem như đã đồng ý với các thỏa thuận đã thay đổi. 

 

  1. NGƯỜI DÙNG NGỪNG SỬ DỤNG NỀN TẢNG

Khi không tiếp tục sử dụng truyện.website, những tác phẩm chưa cam kết bản quyền với truyen.website do các bạn đăng tải vẫn sẽ được giữ trên nền tảng. Nếu không muốn tiếp tục đăng tác phẩm trên nền tảng này, Tác giả – Họa sĩ cần trực tiếp thông báo với truyện.website thông qua email: hotro@truyen.website

Với các tác phẩm đã được ủy quyền thông qua truyen.website, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng hoặc dừng sử dụng theo quy định trên hợp đồng với Tác giả – Họa sĩ và đơn vị mua bản quyền.

Đối với bạn đọc: 

Khi ngừng sử dụng nền tảng hoặc vi phạm các quy định trong điều khoản sử dụng này, truyen.website không có nghĩa vụ hoàn trả lại tiền hay chi phí nào khi sử dụng dịch vụ của Độc giả. Bên cạnh đó, thông tin về tài khoản của độc giả sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống. 

 

  1. THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

truyen.website sẽ thu thập thông tin người dùng trong phạm vi cần thiết với mục đich phát triển và cung cấp dịch vụ tốt hơn tại truyện.website. 

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin người dùng cho bên thứ ba trừ trường hợp nhận được sự đồng ý của người dùng hoặc pháp luật yêu cầu.

(Cập nhật ngày 10 tháng 6 năm 2021)

!

Ads

Bạn đang chặn quảng cáo!!!

Hãy ủng hộ tác giả/họa sĩ bằng cách bỏ chặn quảng cáo trên trình duyệt của các bạn.

Lợi nhuận thu được từ quảng cáo sẽ được chuyển đến tác giả/họa sĩ mà bạn yêu thích.