ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DÀNH CHO TÁC GIẢ / HỌA SĨ

Khi sử dụng nền tảng này, người dùng được coi như đã đồng ý với các điều khoản sau. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, bạn có thể không sử dùng nền tảng.

 1. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

 Nếu người dùng là trẻ vị thành niên, bạn chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp như cha mẹ hoặc người giám hộ.

 Người dùng cần tự chứng minh bản thân đủ độ tuổi để đọc một số tác phẩm. Trong trường hợp cố tình đăng tải hay tìm đọc những tác phẩm không phù hợp lứa tuổi, mọi trách nhiệm thuộc về người dùng.

 

 1. DỊCH VỤ TRUYỆN.WEBSITE CUNG CẤP

 Thông qua nền tảng này, truyen.website cung cấp cho người dùng là Tác giả – Họa sĩ các dịch vụ:

 A/ Đăng tải tác phẩm truyện tranh và truyện chữ

 + Truyện tranh do người dùng đăng tải bao gồm hình ảnh, nội dung chữ, dữ liệu đi kèm.

+ Truyện chữ do người dùng đăng tải bao gồm nội dung chữ, dữ liệu đi kèm.

 B/ Hỗ trợ thương thảo bản quyền

 Đối với các tác phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường Việt Nam và Nhật Bản, BQT sẽ hỗ trợ để giúp họa sĩ và tác giả ra mắt tác phẩm.

 

 1. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG LÀ TÁC GIẢ / HỌA SĨ

 a/ Quyền lợi

+ Quyền được giữ bản quyền đối với tất cả các tác phẩm được đăng tải dưới tên tài khoản của mình. truyen.website chỉ là nền tảng hỗ trợ tác giả – họa sĩ giới thiệu tác phẩm đến độc giả và các đơn vị phát hành.  

+ Quyền được sử dụng hệ thống hỗ trợ tác giả – họa sĩ do truyen.website cung cấp. Bao gồm hỗ trợ giới thiệu và thương thảo bản quyền với đối tác Nhật; hỗ trợ phát triển tác phẩm trong tương lai. 

+ Quyền được nhận ủng hộ (donate) từ độc giả hoàn mà không cần trả thêm phí phát sinh nào cho truyen.website. (>>Xem hướng dẫn<<)

+ Quyền được tham gia các cuộc thi do truyen.website tổ chức và nhận thưởng theo thông báo cụ thể trên website truyen.website.

+ Quyền được tự do sáng tạo và phát triển tác phẩm. Tuy nhiên, để tác phẩm được đăng tải trên truyen.website, chúng tôi sẽ có thực hiện kiểm duyệt nội dung từ BQT. 

 + Quyền được phép đăng tải ở mọi nền tảng khác cho đến khi tác phẩm được ủy quyền bằng văn bản cho truyen.website trong thời gian thương thảo bản quyền với đối tác Nhật. 

b/ Trách nhiệm

 + Tác giả – Họa sĩ chịu toàn bộ trách nhiệm về bản quyền hình ảnh, nội dung của truyện do mình đăng tải.

Khi có tranh chấp về bản quyền xảy ra, Tác giả – Họa sĩ có trách nhiệm chứng minh sự sở hữu bản quyền của mình với các bên liên quan. truyen.website giữ toàn quyền quyết định tiếp tục đăng tải hoặc tháo bỏ truyện khỏi hệ thống này.

 + Tác phẩm được đăng tải trên nền tảng này phải đảm bảo không xâm phạm quyền của bên thứ ba bao gồm cả bản quyền online lẫn bản quyền in. Đối với các tác phẩm đang được phát hành trên thị trường, Tác giả – Họa sĩ cần có văn bản xác nhận để được đăng tải trên nền tảng.

 + Những tác phẩm có chứa nội dung không phù hợp (theo quy định trên của truyen.website) sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo với Tác giả – Họa sĩ trong thời gian kiểm duyệt.

 + Tác phẩm phải được viết/vẽ hoàn chỉnh, không mắc các lỗi về mặt hình ảnh hoặc chính tả. BQT sẽ thông báo và yêu cầu các Tác giả – Họa sĩ điều chỉnh ngay khi phát hiện các lỗi trên.

 + Tác giả – Họa sĩ phải đăng tải tác phẩm đúng với quy định đăng tải tác phẩm của truyen.website. 

 + Khi tác phẩm thương thảo bản quyền thành công cho Đối tác, Tác giả – Họa sĩ có trách nhiệm hỗ trợ truyen.website trong việc phát triển tác phẩm trong việc sáng tác, bán bản quyền và hợp tác ra mắt sách. Trong trường hợp Tác giả – Họa sĩ tự ý từ bỏ quyền bán tác phẩm, truyen.website sẽ xử lý theo quy định trước đó mà Tác giả – Họa sĩ đã ký kết.

 


XÚC TIẾN BẢN QUYỀN  

 1. Tiêu chuẩn 

Các tác phẩm được truyện.website xúc tiến bản quyền trong nước và Nhật Bản cần đảm bảo tuân thủ quy định sau: 

+ Tác giả – Họa sĩ phải chứng minh được việc chưa từng ký kết hợp đồng mua – bán bản quyền với bất kỳ truyen.website/đơn vị nào khác tại thời điểm truyen.website thông báo về việc hỗ trợ xúc tiến thương mai. Trong trường hợp Tác giả – Họa sĩ đã bán bản quyền cho các đơn vị ở Việt Nam, cần phải có văn bản chấp nhận xúc tiến bản quyền hoặc thông báo hết hợp đồng với đơn vị khác. 

+ Tác giả – Họa sĩ có trách nhiệm đảm bảo việc ngừng hoặc không thương thảo bản quyền với các đơn vị khác trong thời gian ủy quyền cho truyện.website xúc tiến thương mại tác phẩm của mình. 

+ Tác giả – Họa sĩ cam kết và đảm bảo thực hiện đúng thời gian sáng tác theo quy định. 

 1. Chi phí trong thời gian thương thảo bản quyền 

+ Đối với tác phẩm do truyện.website đề xuất xúc tiến bản quyền với Nhật Bản sẽ không chịu bất kì chi phí nào trong thời gian thương lượng bản quyền. Bao gồm chi phí liên hệ NXB Nhật, chi phí dịch thuật tác phẩm, chi phí xúc tiến. 

+ Đối với tác phẩm do Tác giả – Họa sĩ tự đề xuất xúc tiến bản quyền với Nhật Bản và được truyen.website chấp nhận hỗ trợ thì Tác giả – Họa sĩ phải chịu các chi phí phát sinh trong thời gian thương lượng bản quyền. Bao gồm chi phí liên hệ NXB Nhật, chi phí dịch thuật tác phẩm, chi phí xúc tiến,… sẽ được quy định rõ trong hợp đồng. 

 1. Sau khi xác nhận ký kết bản quyền 

Khi chính thức được phía đối tác đồng ý ký kết bản quyền, truyen.website có quyền thay mặt Tác giả – Họa sĩ để thương lượng bản quyền vào thời điểm đó và được phép khai thác bản quyền trong 3 năm hoặc theo quy định trên hợp đồng. 

Việc khai thác bản quyền bao gồm phát triển tác phẩm cùng Tác giả – Họa sĩ; giới thiệu và thương thảo tác phẩm trong – ngoài nước;… 

 


TRÁCH NHIỆM CỦA TRUYỆN.WEBSITE

 1. CÁCH XỬ LÝ VỚI TRƯỜNG HỢP VI PHẠM 

Đối với các trường hợp được xác định đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định, truyện.website sẽ có các hướng giải quyết như sau mà không cần thông qua một văn bản thông báo nào. 

A/ Đối với vi phạm điều khoản sử dụng

+ Xóa tất cả hoặc một phần thông tin của người dùng trên dịch vụ tùy theo mức độ vi phạm. 

+ Cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng hoặc các bên liên quan khi có khả năng phát sinh kiện tụng. 

+ Tạm dừng hoặc hủy đăng ký của người dùng vi phạm. 

+ Người dùng vi phạm sẽ không được quyền yêu cầu truyen.website bồi thường bất kì thiệt hại nào. 

B/ Các trường hợp dừng cung cấp dịch vụ ngoài trường hợp vi phạm điều khoản sử dụng

Trong các trường hợp sau, truyen.website có thể dừng tạm thời hoặc vĩnh viễn dịch vụ mà không cần thông báo trước đến người dùng. truyen.website sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân người dùng hoặc bên thứ ba nào do ngừng cung cấp dịch vụ này, bất kể lý do là gì.

+ Trong khi thực hiện bảo trì, kiểm tra hoặc cập nhật hệ thống liên quan đến dịch vụ. 

+ Trong trường hợp cung cấp dịch vụ gặp khó khăn vì nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh,… 

+ Trong trường hợp người dùng bị mất kết nối với nền tảng do các vấn đề về mạng, đường dây liên lạc, mà nền tảng vẫn hoạt động bình thường. 

+ Trong trường hợp truyen.website đánh giá không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ. 

 

 1. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA TRUYỆN.WEBSITE

Trong thời gian phát triển nền tảng này, truyện.website chắc chắn phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý. Dưới đây là những trường hợp nằm ngoài trách nhiệm và chúng tôi từ chối đền bù với bất kỳ lí do gì. 

1/ Các thiệt hại do người dùng là Độc giả gây ra. 

2/ Các thiệt hại do người dùng là Tác giả – Họa sĩ gây ra. Tuy nhiên, trong trường hợp vi phạm bản quyền với phía đối tác Nhật, truyen.website sẽ có quyền truy cứu theo quy định pháp luật trên hợp đồng. 

3/ Các trường hợp vi phạm mới chưa được cập nhật trong quy định của truyen.website

4/ Các trường hợp tự ý giao dịch với bên thứ ba không thông qua truyen.website

5/ Các trường hợp người dùng sử dụng nền tảng với mục đích lừa đảo. 

6/ Các trường hợp tranh chấp giữa Tác giả – Họa sĩ với nhau hoặc với người dùng hoặc với đơn vị không phải là đối tác của truyen.website

7/ Các khoản thuế thu nhập cá nhân ngoài các hợp đồng ủy thác/chuyển nhượng bản quyền của Tác giả – Họa sĩ.

 

 1. CÁC THAY ĐỔI TRONG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

truyen.website có thể thay đổi, thêm, xóa một phần hay tất cả nội dung dịch vụ mà không cần thông báo với người dùng. 

Nếu xét thấy cần thiết, chúng tôi có thể thay đổi thỏa thuận bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của người dùng. 

Các điều khoản đã thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày truyen.website đưa ra quy định. Trong trường hợp không được chỉ định thời gian, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực vào thời điểm được đăng trên nền tảng. 

Khi sử dụng dịch vụ này sau khi có thay đổi điều khoản, bạn được xem như đã đồng ý với các thỏa thuận đã thay đổi. 

 

 1. NGƯỜI DÙNG NGỪNG SỬ DỤNG NỀN TẢNG

Khi không tiếp tục sử dụng truyện.website, những tác phẩm chưa cam kết bản quyền với truyen.website do các bạn đăng tải vẫn sẽ được giữ trên nền tảng. Nếu không muốn tiếp tục đăng tác phẩm trên nền tảng này, Tác giả – Họa sĩ cần trực tiếp thông báo với truyện.website thông qua email: hotro@truyen.website

Với các tác phẩm đã được ủy quyền thông qua truyen.website, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng hoặc dừng sử dụng theo quy định trên hợp đồng với Tác giả – Họa sĩ và đơn vị mua bản quyền. 

 

 1. THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

truyen.website sẽ thu thập thông tin người dùng trong phạm vi cần thiết với mục đich phát triển và cung cấp dịch vụ tốt hơn tại truyện.website. 

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin người dùng cho bên thứ ba trừ trường hợp nhận được sự đồng ý của người dùng hoặc pháp luật yêu cầu.

(Cập nhật ngày 10 tháng 6 năm 2021)

!

Ads

Bạn đang chặn quảng cáo!!!

Hãy ủng hộ tác giả/họa sĩ bằng cách bỏ chặn quảng cáo trên trình duyệt của các bạn.

Lợi nhuận thu được từ quảng cáo sẽ được chuyển đến tác giả/họa sĩ mà bạn yêu thích.