Lưu ý: truyện có giới hạn độ tuổi!!!

Chẳng biết ngày mai sẽ có gì.

có chứa nội dung/hình ảnh không phù hợp với bạn đọc chưa đủ tuổi. Vì vậy nội dung được khóa để bảo vệ bạn đọc.

Đăng nhập để xác nhận độ tuổi bạn nhé!