Lưu ý: truyện có giới hạn độ tuổi!!!

Giết được 9 999 999 người, tôi trở thành sát nhân lúc nào không hay.

có chứa nội dung/hình ảnh không phù hợp với bạn đọc chưa đủ tuổi. Vì vậy nội dung được khóa để bảo vệ bạn đọc.

Đăng nhập để xác nhận độ tuổi bạn nhé!